BALTECH S6300 ŘEDIDLO

Riedidlo pre dvojzložkové epoxidové náterové látky

Charakteristika a použitie výrobku

Zmes organických rozpúšťadiel (xylén technický, bután-1-ol, butylacetát a 2-butoxyetan-1-ol). Riedilo je určené na riedenie epoxidových náterových látok (EPOLEX) a na umývanie predmetov používaných pri nanášaní epoxidových náterových látok.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!