BALTECH P6413 LÍH TECHNICKÝ

Lieh technický

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Denaturovaný etanol
Lieh technický je určený na riedenie liehových náterových látok, na čistenie a do liehových varičov.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!