EPOLEX NA PODLAHY S2380

Epoxidová dvojzložková náterová látka na zaťažované povrchy

  • Vysoko chemicky a mechanicky odolný náter
  • Možnosť nanášať v hrubej vrstve
  • Neobsahuje rozpoušťadlá
Podrobné informácie
Kde kúpiť? Obchody

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená k náterom silne zaťažovaných betónových povrchov a ďalších minerálnych nasiakavých podkladov (murivo, drevotrieska). Je vhodná pre nátery betónových podláh hlavne v garážach, výrobných halách, skladoch, na zakrytých terasách. Je možné ju použiť aj ako liatu podlahovinu. Výsledný povrch natretý farbou EPOLEX NA PODLAHY S 2380 je odolný voči pôsobeniu skupiny chemických látok, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Farba neobsahuje rozpúšťadlá a pri tvrdnutí nemení svoj objem. Náter nie je odolný voči poveternostným vplyvom. Pri vystavení poveternostným vplyvom dochádza k predčasnému skriedovateniu povrchov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Betónový podklad musí byť nasiakavý a vyzretý min. 28 dní, musí byť suchý a zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, zvyškami asfaltov a ropných produktov. Prach je ideálne vysávať výkonným vysávačom. V prípade čistenia striekaním vodou je nutné nechať podklad dôkladne vyschnúť. V prípade, že podklad obsahuje väčšie nerovnosti, sa odporúča prebrúsenie. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %.

RIEDIDLO: S 6300, TUŽIDLO S 7380

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Penetračný náter: Farba sa v celom objeme dôkladne rozmieša, zmieša sa s tužidlom v pomere S 2380 100 hmotnostných dielov ku 25 hmotnostným dielom S 7380 a znova sa dôkladne rozmieša. Pri stálom miešaní sa pridá riedidlo S 6300 v pomere 2:1 (2 diely natúženej zmesi k 1 dielu riedidla). V prípade, keď nasiakavosť podkladu je extrémne vysoká, je nutné povrch opakovane natrieť penetračným náterom, pokiaľ nezískame nepórovitý povrch. Opakovanú penetráciu je možné vykonať po 2 hodinách schnutia (23 °C). Vrchný náter: Farba sa premieša v celom objeme, zmieša sa s tužidlom S 7380 a znova sa dôkladne premieša v celom objeme. Farba sa neriedi. Najčastejšie sa farba naleje na napenetrovaný podklad, rozotrie sa stierkou alebo sa rozvalčekuje valčekom s krátkym vlasom a odvzdušní sa odzvdušňovacím valčekom. Protišmykovú úpravu dosiahneme pridaním kremičitého piesku do finálnej vrstvy. Pri nanášaní hrubších vrstiev odpurúčame už pred natúžením do farby pridať až 60 % kremičitého piesku na množstvo farby pri veľkosti častíc 0,2-0,8 mm.

Výťažok

3,5 m²/1 kg na jednu vrstvu 200 μm

Spôsob aplikácie

  • štetec
  • lakovacie valček
  • stierka

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!